20 Mayıs 2010 Perşembe

Değişkenler

Değişkenler tüm programlama dillerinde var olan önemli yapıtaşlarından birisidir. Değişkenler, program tarafından üretilen ya da dışarıdan sağlanan bilgileri bilgisayarın belleğinde kullanılmak üzere tutarlar. Bu amaçla bilgisayarın belleğinde ayrılmış olan alanlara değişken denir.

19 Mayıs 2010 Çarşamba

Veri Tipleri

Veri tipi, değişkenlerin tuttukları değerlerin türünü ve bellekte tutulacak boyutunu tanımlar.

C#'ta değişkenlere atayabildiğimiz veri tiplerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

11 Mayıs 2010 Salı

C# ile zar atmak

Tavla oyunu bilindiği üzere 2 zar ile oynanır ve bu zarlar 1’den 6’ya kadar numaralara sahiptirler. C# ile konsol uygulaması olarak 2 zar atımını şöyle gerçekleştirebiliriz.


namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Random zarAt = new Random();
      int zar1 = 0;
      int zar2 = 0;

      zar1 = zarAt.Next(1, 6);
      zar2 = zarAt.Next(1, 6);

      Console.WriteLine(zar1 + "-" + zar2);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}