30 Aralık 2009 Çarşamba

C# ile şablonumuza göre rastgele string ifadeler oluşturmak

 

 

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Random r = new Random();
string KullanilabilirKarakterler = "AzByCxDwEvFuGtHsIrJqKpLoMnNmOlPkQjRiShTgUfVeWdXcYbZa1234567890";

MatchEvaluator Rastgele = delegate(Match m)
{
return KullanilabilirKarakterler[r.Next(KullanilabilirKarakterler.Length)].ToString();
};

Console.WriteLine(Regex.Replace("XXXX-XXXX-XXXX-XXXX", "X", Rastgele)); /// G33c-Hw2s-fM7S-D0Ot
Console.WriteLine(Regex.Replace("Şifreniz : XXXX", "X", Rastgele)); /// Şifreniz : r9Ax
Console.WriteLine(Regex.Replace("XXX.XXX-XX/XX", "X", Rastgele)); /// acT.c6d-gW/0x
Console.WriteLine(Regex.Replace("XXXXXX", "X", Rastgele)); /// hTx3K9

Console.ReadLine();
}
}
}22 Eylül 2009 Salı

Bir metni ekrana defalarca yazmak

Konsol ekranımıza alt alta 10 defa Merhaba Dünya yazan konsol uygulaması.

 

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int x = 0;
for (x = 1; x <= 10; x++ )
{
Console.WriteLine("Merhaba Dünya");
}

Console.ReadLine();
}
}
}

13 Ağustos 2009 Perşembe

Asp.net’te web.config ile globalization

Web uygulamalarında geliştirme yaptığınız bilgisayarda Türkçe karakterleri düzgün görüyorsanız ancak projeyi sunucuya publish edilince Türkçe karakterlerde bozulma oluşuyorsa (ğ,ü,ö,ı,ş gibi karakterlerde) sorun büyük ihtimalle sunucunun dil ayarlarından kaynaklanıyordur.
Sunucunun dil ayarları ile uğraşmak yerine, web.config dosyasına yapacağınız küçük bir ilave ile, bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz.
Yapmanız gereken, web.config dosyanızı açıp System.Web node’u içerisine;

   1: <globalization fileEncoding="iso-8859-9" responseEncoding="iso-8859-9" />satırını ilave etmek.

13 Ocak 2009 Salı

Asal sayı kontrolü

Kendisi ve 1’den başka bir sayıya tam olarak bölünemeyen tam sayılara asal sayı denir.

 

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int sayi = 0;
int x = 0;
bool kontrol = true;

string girilenSayi = null;

Console.WriteLine("Sayı = ");
girilenSayi = Console.ReadLine();
sayi = int.Parse(girilenSayi);

for (x = 2; x <= sayi - 1; x++)
{
if (sayi % x == 0)
{
kontrol = false;
}
}
if (kontrol == true)
{
Console.WriteLine("Asal sayıdır.");
}
else
{
Console.WriteLine("Asal sayı değildir.");
}
Console.ReadLine();
}
}
}