21 Ekim 2008 Salı

Fibonacci sayı dizisi

Fibonacci sayı dizisi 0,1,1,2,3,5,8,13,21.. biçiminde dizilişe sahip sayılardan oluşan bir dizi olup, dizideki ilk sayı (yani 0 ve 1) sabittir. Sonrasında gelen sayılar öncesindeki iki sayının toplamıdır.

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int ikiOncekiSayi = 0;
int birOncekiSayi = 0;
int yeniSayi = 0;
int x = 0;

ikiOncekiSayi = 0;
birOncekiSayi = 1;

Console.WriteLine(ikiOncekiSayi);
Console.WriteLine(birOncekiSayi);

for (x = 3; x <= 20; x++)
{
yeniSayi = ikiOncekiSayi + birOncekiSayi;
Console.WriteLine(yeniSayi);
ikiOncekiSayi = birOncekiSayi;
birOncekiSayi = yeniSayi;
}
Console.ReadLine();
}
}
}


Üstteki örneğimizde Fibonacci dizisinin ilk 20 hanesini hesaplayarak ekrana yazan konsol uygulaması görülmektedir.