27 Ağustos 2008 Çarşamba

Aritmetik ortalama bulmak

Girilecek sayıların artimetik ortalamasını bulalım.

 

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int x = 0;
int adet = 0;
int toplam = 0;
int sayi = 0;
string giris = "";

Console.WriteLine("Ortalaması alınacak sayı adedini giriniz:");
giris = Console.ReadLine();
adet = int.Parse(giris);

for (x = 1; x <= adet; x++)
{
Console.Write(x + ". sayı=");
giris = Console.ReadLine();
sayi = Convert.ToInt32(giris);
toplam = toplam + sayi;
}

Console.WriteLine("Ortalama = " + toplam / adet);
Console.ReadLine();
}
}
}
Kaç adet sayının ortalamasını alacağımızı söyledikten sonra belirttiğimiz sayı adedi kadar sayıyı rastgele giriyoruz. Bunların toplamının aritmetik ortalamasını alıp ekrana yazıyoruz.