5 Temmuz 2008 Cumartesi

Üçer üçer saydırmak

Örnek: 4’ten başlayıp 40’a kadar 3’er 3’er artarak saydırınız.

 

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int x = 0;
for (x = 4; x <= 40; x += 3 )
{
Console.WriteLine(x);
}
Console.ReadLine();
}
}
}
(4-7-10-13 şeklinde başlayıp 40’a kadar sayılmış olunur.)