24 Şubat 2008 Pazar

Tam olarak bölünüyor mu?

Girişi yapılacak iki sayıdan, ilk sayı ikinci sayıya tam olarak (kalansız) bölünebiliyor mu :

 

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int sayi1 = 0;
int sayi2 = 0;

string girilenSayi = "";

Console.WriteLine("Birinci sayıyı giriniz : ");
girilenSayi = Console.ReadLine();
sayi1 = int.Parse(girilenSayi);

Console.WriteLine("İkinci sayıyı giriniz : ");
girilenSayi = Console.ReadLine();
sayi2 = int.Parse(girilenSayi);

if ((sayi1 % sayi2) == 0)
{
Console.WriteLine("sayı1 sayı2'ye tam olarak bölünür.");
}
else
{
Console.WriteLine("sayı1 sayı2'ye tam olarak bölünmez.");
}

Console.ReadLine();
}
}
}