21 Ekim 2008 Salı

Fibonacci sayı dizisi

Fibonacci sayı dizisi 0,1,1,2,3,5,8,13,21.. biçiminde dizilişe sahip sayılardan oluşan bir dizi olup, dizideki ilk sayı (yani 0 ve 1) sabittir. Sonrasında gelen sayılar öncesindeki iki sayının toplamıdır.

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int ikiOncekiSayi = 0;
int birOncekiSayi = 0;
int yeniSayi = 0;
int x = 0;

ikiOncekiSayi = 0;
birOncekiSayi = 1;

Console.WriteLine(ikiOncekiSayi);
Console.WriteLine(birOncekiSayi);

for (x = 3; x <= 20; x++)
{
yeniSayi = ikiOncekiSayi + birOncekiSayi;
Console.WriteLine(yeniSayi);
ikiOncekiSayi = birOncekiSayi;
birOncekiSayi = yeniSayi;
}
Console.ReadLine();
}
}
}


Üstteki örneğimizde Fibonacci dizisinin ilk 20 hanesini hesaplayarak ekrana yazan konsol uygulaması görülmektedir.

27 Ağustos 2008 Çarşamba

Aritmetik ortalama bulmak

Girilecek sayıların artimetik ortalamasını bulalım.

 

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int x = 0;
int adet = 0;
int toplam = 0;
int sayi = 0;
string giris = "";

Console.WriteLine("Ortalaması alınacak sayı adedini giriniz:");
giris = Console.ReadLine();
adet = int.Parse(giris);

for (x = 1; x <= adet; x++)
{
Console.Write(x + ". sayı=");
giris = Console.ReadLine();
sayi = Convert.ToInt32(giris);
toplam = toplam + sayi;
}

Console.WriteLine("Ortalama = " + toplam / adet);
Console.ReadLine();
}
}
}
Kaç adet sayının ortalamasını alacağımızı söyledikten sonra belirttiğimiz sayı adedi kadar sayıyı rastgele giriyoruz. Bunların toplamının aritmetik ortalamasını alıp ekrana yazıyoruz.

6 Temmuz 2008 Pazar

Dörder dörder tersten saydırmak

Örnek: 30’dan başlayıp 1’e kadar 4’er 4’er azaltarak saydırınız.

 

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int x = 0;
for (x = 30; x >= 1; x += -4 )
{
Console.WriteLine(x);
}
Console.ReadLine();
}
}
}
(30-26-22-18-14-10-6-2 sırasıyla azalarak devam eder.)

5 Temmuz 2008 Cumartesi

Üçer üçer saydırmak

Örnek: 4’ten başlayıp 40’a kadar 3’er 3’er artarak saydırınız.

 

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int x = 0;
for (x = 4; x <= 40; x += 3 )
{
Console.WriteLine(x);
}
Console.ReadLine();
}
}
}
(4-7-10-13 şeklinde başlayıp 40’a kadar sayılmış olunur.)

11 Haziran 2008 Çarşamba

Sayıların tek ya da çift olduğunu anlamak

25 ila 43 sayıları arasındaki sayıların tek sayı mı çift sayı mı olduğunu anlayalım.

 

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int x = 0;
for (x = 25; x <= 43; x ++ )
{
if (x % 2 == 0)
{
Console.WriteLine(x + " - çift sayı");
}
else
{
Console.WriteLine(x + " - tek sayı");
}
}
Console.ReadLine();
}
}
}

22 Mayıs 2008 Perşembe

En büyük sayıyı bulmak

Klavyeden girilecek 5 tane sayının en büyüğünü bularak ekrana yazdırınız.

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int x = 0;
int enBuyukSayi = 0;
int sayi = 0;
string kaynak = "";

for (x = 1; x <= 5; x++)
{
Console.WriteLine(x + ". sayı= ");
kaynak = Console.ReadLine();
sayi = int.Parse(kaynak);

if (sayi > enBuyukSayi)
{
enBuyukSayi = sayi;
}
}
Console.WriteLine("En büyük sayı = " + enBuyukSayi);
Console.ReadLine();
}
}
}

5 Mayıs 2008 Pazartesi

Sayıların karesini yazdırmak

1’den 10’a kadar olan sayıların karesini konsol uygulaması olarak yazalım.

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int x = 0;
      for (x = 1; x <= 10; x ++ )
      {
        Console.WriteLine(Math.Pow(x, 4));
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}Aynı sayıların küpünü almak için ise ;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int x = 0;
      for (x = 1; x <= 10; x ++ )
      {
        Console.WriteLine(Math.Pow(x, 3));
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

13 Mart 2008 Perşembe

Sayıyı tekrarlatarak ekrana yazmak

Girilen sayıyı, değerinin iki katı kadar ekrana yazdırmayı deneyelim :

 

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int sayi = 0;
int x = 0;
string girilenSayi = "";

Console.WriteLine("Bir sayı giriniz: ");
girilenSayi = Console.ReadLine();
sayi = int.Parse(girilenSayi);

for (x = 1; x <= sayi * 2; x++)
{
Console.WriteLine(sayi);
}
Console.ReadLine();
}
}
}

24 Şubat 2008 Pazar

Tam olarak bölünüyor mu?

Girişi yapılacak iki sayıdan, ilk sayı ikinci sayıya tam olarak (kalansız) bölünebiliyor mu :

 

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int sayi1 = 0;
int sayi2 = 0;

string girilenSayi = "";

Console.WriteLine("Birinci sayıyı giriniz : ");
girilenSayi = Console.ReadLine();
sayi1 = int.Parse(girilenSayi);

Console.WriteLine("İkinci sayıyı giriniz : ");
girilenSayi = Console.ReadLine();
sayi2 = int.Parse(girilenSayi);

if ((sayi1 % sayi2) == 0)
{
Console.WriteLine("sayı1 sayı2'ye tam olarak bölünür.");
}
else
{
Console.WriteLine("sayı1 sayı2'ye tam olarak bölünmez.");
}

Console.ReadLine();
}
}
}

23 Şubat 2008 Cumartesi

Girilen iki sayıyı karşılaştırmak

Girişi yapılan iki sayının hangisinin büyük/küçük ya da birbirlerine eşit olduklarını gösteren konsol uygulaması :

 

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int sayi1 = 0;
int sayi2 = 0;

string girilenSayi = "";

Console.WriteLine("Birinci sayıyı giriniz : ");
girilenSayi = Console.ReadLine();
sayi1 = int.Parse(girilenSayi);

Console.WriteLine("İkinci sayıyı giriniz : ");
girilenSayi = Console.ReadLine();
sayi2 = int.Parse(girilenSayi);

if (sayi1 > sayi2)
{
Console.WriteLine("Sayi1 > Sayi2 (sayı1 sayı2'den büyüktür.)");
}
else if (sayi1 < sayi2)
{
Console.WriteLine("Sayi1 < Sayi2 (sayı1 sayı2'den küçüktür.)");
}
else
{
Console.WriteLine("Sayi1 = Sayi2 (sayı1 ve sayı2 eşittir.)");
}

Console.ReadLine();
}
}
}

9 Şubat 2008 Cumartesi

9 Ocak 2008 Çarşamba

Karşılaştırma yapmak

Ekrana girilecek nota göre öğrencinin başarılı olup olmadığını ekrana yazan konsol uygulaması. (Başarı kriteri: 100 puan üstünden 70 puandır)

 

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int not = 0;
string girilenSayi = "";

Console.WriteLine("Öğrenci notunu giriniz: ");
girilenSayi = Console.ReadLine();
not = int.Parse(girilenSayi);

if (not >= 70)
{
Console.WriteLine("Öğrenci başarılıdır.");
}
else
{
Console.WriteLine("Öğrenci başarısızdır.");
}

Console.ReadLine();
}
}
}


 70 puana eşit ya da daha yüksek puan öğrenci başarılı, daha az puan alan öğrenci başarısızdır.